Indicatoare de securitatea muncii

• Panouri de securitate în conformitate cu "Prescriptiile minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sãnãtate la locul de muncã" emise de M.M.S.S.
• Rezistente timp îndelungat la soare şi intemperii
• La cerere se pot executa şi alte tipuri sau alte mãrimi